Home AforismiAforismi Vita La vita non è uno scherzo, Nazim Hikmet