Home AforismiAforismi Verità Sulla paura, Richard Bandler