Home AforismiAforismi Verità FRASI JIM ROHN* Non tornano mai indietro, Jim Rohn