Home AforismiAforismi Amore Hero, “Enrique Iglesias”