Home AforismiAforismi Vita Vedo la città da questo strano vetro, Giovanni Allevi